• Logo
  • CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT NHỰA PHÚ MỸ

  • Việt Nam
  • Enlish

  Lễ ký hợp đông PMP - MIE GROUP

 • Thứ tư, 11:39 Ngày 28/11/2018.
 • PMP ký kết hợp đồng cùng MIE GROUP

  Ngày 19/11/2018, Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Phú Mỹ tổ chức ký kết hợp đồng cùng MIE GROUP.

   

   

   

   

  Bài viết khác ...

  Lễ ký hợp đông PMP - MIE GROUP

  Lễ ký hợp đông PMP - MIE GROUP